2015-08-25
Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!
Dobór właściwych partnerów i podwykonawców nie może być przypadkowy - przesądza w dużej mierze o powodzeniu całej inwestycji. (...) więcej »

2015-06-29
Eksperci DAFA o dachach zielonych
Zachęcamy do zapoznania się z opinią ekspertów DAFA nt. dachów zielonych w Polsce (...) więcej »

2015-06-23
Relacja z Konferencji_DACHY PŁASKIE, SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE
W dn. 09 czerwca w Poznaniu i 23 czerwca w Katowicach ekspert DAFA – Michał Wilk zaprezentował wykład zatytułowany: „Projektowanie warstwy nośnej dachu w systemie lekkiej obudowy - historia i dzień dzisiejszy”. (...) więcej »

2015-05-29
IX Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA
IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA dokonało wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję. Walne Zebranie było częścią Dorocznego Spotkania DAFA, zorganizowanego w dn. 28 maja w Zamku w Pułtusku, (...) więcej »

2015-05-28
Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia DAFA
Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, obradujące w dn. 28.05.2015r. dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia (...) więcej »

2015-05-18
Zapraszamy na konferencje DACHY PŁASKIE, SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE
Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez ArtMedia Technics przy współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem DAFA pt. DACHY PŁASKIE, SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE (...) więcej »

2015-04-17
Inicjatywa DAFA dot. ustanowienia wytycznych dla materiałów bitumicznych
Stowarzyszenie DAFA wyszło z inicjatywą opracowania wytycznych określających jednolite parametry techniczne i jakościowe dla pap stosowanych w Polsce. (...) więcej »

2015-04-16
Relacja z Konferencji _Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania budownictwa zielonego
Wykładem zatytułowanym „Wytyczne dla dachów zielonych”, Prezes Stowarzyszenia DAFA – Witold Okoński otworzył Konferencje (...) więcej »

2015-03-20
RELACJA Z KONFERENCJI DAFA
Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia w dn. 11 marca w ramach MTP Budma 2015 pod hasłem:„DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” przyciągnęła szerokie grono - blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian. (...) więcej »

2015-03-18
Zapraszamy na konferencje WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA ZIELONEGO
Stowarzyszenie DAFA i ArtMedia Technics zapraszają Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej (...) więcej »

2015-03-13
Relacja z konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Przemysłowych
Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2015 towarzyszyła V Konferencja Nowoczesne Hale „Bezpieczeństwo pożarowe budynków przemysłowych”, (...) więcej »

2015-02-26
Relacja_Warsztat profesjonalisty - Fasady i Elewacje w Warszawie
Za nami pierwsze z cyklu spotkań "BUDOSKOP – Warsztat profesjonalisty – Fasady i Elewacje" (...) więcej »

archiwum


Stowarzyszenie DAFA zaprasza na:

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH

Szkolenie odbędzie się 1 października w Krakowie. W programie szkolenia:

Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL.

Błędy i konsekwencje wadliwego projektowania i wykonania dachu zielonego - omówienie na przykładach.

Zajęcia warsztatowe - Wykonanie modelu dachu zielonego. Wykonywanie obróbek i detali.

Prawidłowy dobór substratu – prezentacja różnic na przykładach.

Prawidłowy dobór drenażu i obliczenia spływu i retencji wody na dachu.

Dach retencyjny - rozwiązanie systemowe i obliczenia wodne.

Prawidłowa izolacja wodochronna pod zielone dachy w oparciu o wytyczne FLL i wytyczne układania dachów płaskich.

Praktyczne przedstawienie i omówienie modeli dachów zielonych płaskich:
- dach ekstensywny;
- dach intensywny.

Praktyczne przedstawienie i omówienie dachu zielonego skośnego na bazie modelu. Układy warstw dachów zielonych i detale.

Omówienie materiałów używanych do budowy dachów zielonych. Porady wykonawcze.

Szkolenie będzie częścią VI Panelu Dyskusyjnego Wykonaw-ców DAFA - platformy wymiany poglądów i doświadczeń firm wykonawczych mającej na celu wypracowanie mechanizmów ochrony interesów przed różnego typu zagrożeniami związanymi np. z rozliczeniem świadczeń za usługi budowlane.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:

tel.: + 48 77 44 28 600
tel. kom..: + 48 600 48 28 85
e-mail:biuro@dafa.com.pl