2015-03-18
Zapraszamy na konferencje WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA ZIELONEGO
Stowarzyszenie DAFA i ArtMedia Technics zapraszają Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej (...) więcej »

2015-03-13
Relacja z konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Przemysłowych
Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2015 towarzyszyła V Konferencja Nowoczesne Hale „Bezpieczeństwo pożarowe budynków przemysłowych”, (...) więcej »

2015-02-26
Relacja_Warsztat profesjonalisty - Fasady i Elewacje w Warszawie
Za nami pierwsze z cyklu spotkań "BUDOSKOP – Warsztat profesjonalisty – Fasady i Elewacje" (...) więcej »

2014-10-31
Wywiad z Witoldem Okońskim - Prezesem Stowarzyszenia DAFA
Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad - w tym zielonych - to z pewnością lokomotywy rozwoju Stowarzyszenia DAFA. (...) więcej »

2014-10-30
IV Panel Dyskusyjny Wykonawców DAFA
Pełniąc rolę platformy komunikacji, DAFA zainicjowało cykl spotkań panelowych dla firm wykonawczych należących do Stowarzyszenia, zmierzających do ochrony ich interesów oraz wzmocnienia pozycji na rynku. (...) więcej »

2014-09-30
Zapraszamy na konferencje DACHY PŁASKIE, SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE
Szeroki blok ekspercki DAFA w programie konferencji to efekt współpracy merytorycznej z Art MediaTechnics (...) więcej »

2014-08-18
Pracowita jesień w DAFA...
Stowarzyszenie DAFA nie zwalnia tempa prac! Już we wrześniu odbędą się spotkania zespołów i Grup Merytorycznych DAFA (...) więcej »

2014-05-22
Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA
Już po raz ósmy Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się 22 maja 2014r. w Suchedniowie, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych. (...) więcej »

2014-04-28
Nowoczesność i bezpieczeństwo mottem IV Konferencji Stowarzyszenia DAFA.
O tym jak ważne jest bezpieczeństwo w budownictwie wiemy nie od dziś, ale o tym, jak je zapewnić przy realizacji procesu budowlanego dowiedzieli się słuchacze IV Konferencji naukowo – technicznej Stowarzyszenia DAFA „DAchy i FAsady – nowoczesność i bezpieczeństwo”, która odbyła się 12 marca w ramach MTP Budma 2014. (...) więcej »

2014-04-28
DAFA na konferencjach akustycznych
Firma Art MediaTechnics przy współpracy z ekspertami z zakresu akustyki dr inż. arch. Andrzejem Kłosakiem z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Leszkiem Dulakiem z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Markiem Niemasem (...) więcej »

2014-04-10
DAFA porządkuje sektor dachów zielonych.
Jest szansa na poprawę jakości dachów zielonych w Polsce! Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (...) więcej »

2014-03-20
Akustyka w budownictwie - zaproszenie na konferencję
AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE - to cykl konferencji szkoleniowych ArtMedia Technics, objętych współpracą merytoryczną przez Stowarzyszenie DAFA. W programie konferencji ekspert DAFA - Marek Niemas poprowadzi wykład nt. „Rekomendowanych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymagań akustycznych w budownictwie przemysłowym". (...) więcej »

archiwum


RELACJA Z KONFERENCJI DAFA

Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia w dn. 11 marca w ramach MTP Budma 2015 pod hasłem:

DAchy i FAsady
- zielona przyszłość budownictwa miejskiego”

przyciągnęła szerokie grono - blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian.

Wysoka frekwencja potwierdza, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych.

W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich oraz specjaliści z firm członkowskich DAFA.

od lewej: Roelof-Jan van Wikselaar, Mariusz Pawlak, Piotr Wolański, Heiko Schmidt, Jakub Walawender, Katarzyna Wiktorska, Ewa Burszta-Adamiak, Jacek Nowak, Marta Weber-Siwirska, Witold Okoński, Ewelina Klin

RELACJA FOTOGRAFICZNĄ

Konferencję otworzył Mariusz Pawlak, prezentując program siedmiu sesji tematycznych promujących ideę zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukacji w zakresie poprawnego projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów i fasad zielonych. (...dalej)

PRZEGLĄD REFERATÓW

KONTAKT Z BIUREM STOWARZYSZENIA

tel.: + 48 77 44 28 600
fax: +48 77 44 28 604
tel. kom.: + 48 600 48 28 85
e-mail:biuro@dafa.com.pl