2014-10-31
Wywiad z Witoldem Okońskim - Prezesem Stowarzyszenia DAFA
Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad - w tym zielonych - to z pewnością lokomotywy rozwoju Stowarzyszenia DAFA. (...) więcej »

2014-10-30
IV Panel Dyskusyjny Wykonawców DAFA
Pełniąc rolę platformy komunikacji, DAFA zainicjowało cykl spotkań panelowych dla firm wykonawczych należących do Stowarzyszenia, zmierzających do ochrony ich interesów oraz wzmocnienia pozycji na rynku. (...) więcej »

2014-09-30
Zapraszamy na konferencje DACHY PŁASKIE, SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE
Szeroki blok ekspercki DAFA w programie konferencji to efekt współpracy merytorycznej z Art MediaTechnics (...) więcej »

2014-08-18
Pracowita jesień w DAFA...
Stowarzyszenie DAFA nie zwalnia tempa prac! Już we wrześniu odbędą się spotkania zespołów i Grup Merytorycznych DAFA (...) więcej »

2014-05-22
Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA
Już po raz ósmy Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się 22 maja 2014r. w Suchedniowie, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych. (...) więcej »

2014-04-28
Nowoczesność i bezpieczeństwo mottem IV Konferencji Stowarzyszenia DAFA.
O tym jak ważne jest bezpieczeństwo w budownictwie wiemy nie od dziś, ale o tym, jak je zapewnić przy realizacji procesu budowlanego dowiedzieli się słuchacze IV Konferencji naukowo – technicznej Stowarzyszenia DAFA „DAchy i FAsady – nowoczesność i bezpieczeństwo”, która odbyła się 12 marca w ramach MTP Budma 2014. (...) więcej »

2014-04-28
DAFA na konferencjach akustycznych
Firma Art MediaTechnics przy współpracy z ekspertami z zakresu akustyki dr inż. arch. Andrzejem Kłosakiem z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Leszkiem Dulakiem z Politechniki Śląskiej oraz dr inż. Markiem Niemasem (...) więcej »

2014-04-10
DAFA porządkuje sektor dachów zielonych.
Jest szansa na poprawę jakości dachów zielonych w Polsce! Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (...) więcej »

2014-03-20
Akustyka w budownictwie - zaproszenie na konferencję
AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE - to cykl konferencji szkoleniowych ArtMedia Technics, objętych współpracą merytoryczną przez Stowarzyszenie DAFA. W programie konferencji ekspert DAFA - Marek Niemas poprowadzi wykład nt. „Rekomendowanych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymagań akustycznych w budownictwie przemysłowym". (...) więcej »

2014-02-20
DAFA Członkiem FLL
Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie DAFA zostało Członkiem FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.). (...) więcej »

2014-02-17
Katalog rozwiązań akustycznych - autorska publikacja DAFA
Katalog jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA (...) więcej »

2014-01-16
Sięgnij po standardy i wytyczne DAFA!
Jeżeli uczestniczysz w procesie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych, projektujesz lub jesteś architektem związanym z branżą dachów płaskich i fasad, pracujesz w firmie o profilu wykonawczym lub produkcyjnym, bądź studiujesz na kierunku budowlanym…… (...) więcej »

archiwum


Mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję
naukowo-techniczną Stowarzyszenia DAFA pt.:
"DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego."

V edycja Konferencji DAFA odbędzie się w dniu 11 marca 2015r. w Poznaniu, w pawilonie 7 - sala GH w godz. 11.00-14:30 i będzie towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2015.

Konferencja ma na celu promocję idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukację w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.

Program konferencji kompleksowo obejmie tematykę dachów i ścian zielonych wskazując, że redukują one emisję CO2, zwiększają energoefektywność budynków, wpływają na poprawę retencji wody opadowej oraz pozwalają na odtworzenie obszarów zieleni utraconych przez zabudowę terenu.

PROGRAM V KONFERENCJI DAFA

Referaty, wygłoszone przez uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz specjalistów z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA, mają na celu:

• popularyzację koncepcji zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta;

• zwiększenie świadomości dot. potrzeby retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych wynikającej m.in. ze zmieniającego się stopnia uszczelnienia powierzchni w miastach, przeciążenia istniejących systemów kanalizacyjnych itd.;

• rozpowszechnianie technologii roślinnych ścian jako elementu architektury współczesnych miast;

• edukację w zakresie poprawy i ujednolicenia standardów dla technologii zielonych dachów poprzez opracowane przez Stowarzyszenie DAFA „Wytyczne dachów zielonych”, bazujące na europejskich doświadczeniach FLL;

• upowszechnienie polskich osiągnięć i doświadczeń w zakresie realizacji zielonych ścian i dachów;

• prezentację zasad oceny jakości substratów na zielone dachy;

• popularyzację wiedzy na temat prawidłowo wykonanych dachów zielonych, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów;

 • prezentację konstrukcji zielonych ścian z praktycznego punktu widzenia.

PATRONI HONOROWI:

   

PATRONI MEDIALNI: