Kim jesteśmy?

O STOWARZYSZENIU
Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Skupia ponad 120 Członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DAFA jest członkiem prestiżowych i opiniotwórczych organizacji branżowych, przenosząc myśl techniczną na polski rynek:

   Stowarzyszenie Budownictwa Zielonego,

   Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu,
Międzynarodowe Zrzeszenie Lekkiego Budownictwa Metalowego,
    Międzynarodowa Federacja Dekarzy.

MISJA I CELE
• Podniesienie standardów w branży budowlanej dachów płaskich i fasad oraz kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na jej rozwój.
• Ujednolicenie warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami procesów realizacyjnych.
• Integracja środowiska działającego w obszarze dachów płaskich i fasad.
• Popularyzacja wiedzy na temat prawidłowego projektowania i wykonania dachów płaskich i fasad, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów.

STANDARDY JAKOŚCI I WYTYCZNE TECHNICZNE
Opracowując własne wytyczne oraz korzystając z dorobku międzynarodowych organizacji, Stowarzyszenie wydaje publikacje techniczne opisujące obszary działań do tej pory nieuregulowane. Podnosi tym samym wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Publikacje DAFA jednoznacznie definiują poprawne rozwiązania, ujednolicając parametry i wytyczne wskazywane przez różne firmy. Charakteryzuje je neutralność wobec stosowanych rozwiązań - odzwierciedlają obecny poziom rozwoju technologicznego i uchodzą za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Wytyczne powstają w ośmiu Grupach Merytorycznych Stowarzyszenia: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, PŁYTY WARSTWOWE, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ. Księgarnia Techniczna DAFA dostępna jest na: www.dafa.com.pl

PLATFORMA DLA WYKONAWCÓW
Działania DAFA ukierunkowane są na wspieraniu firm wykonawczych, przeciwdziałaniu ich problemom i umacnianiu pozycji na rynku. Stowarzyszenie organizuje warsztaty poświęcone zawieraniu umów i niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron. Stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i konsultacji technicznych w kwestiach spornych.

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW Stowarzyszenie wspiera projektantów w rozwiązywaniu problemów dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów, w konsultacjach z ekspertami i producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów, jak również w organizacji paneli dyskusyjnych, służących wymianie wiedzy i doświadczeń.

CERTYFIKAT DAFA 
Certyfikat członkostwa w Stowarzyszeniu DAFA jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem budowlanym. Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

 


cofnij  |  do góry  |  drukuj