Warunki cz這nkostwa

Stowarzyszenie przyjmuje Cz這nk闚 wg okre郵onych kryteri闚 doboru i zasad rekrutacji.

WARUNKI CZΜNKOSTWA

Cz這nkiem Stowarzyszenia mo瞠 sta si firma, kt鏎a:

1.funkcjonuje na rynku min. 3 lata (w wyj徠kowej sytuacji dopuszcza si rozpatrzenie mo磧iwo軼i przyj璚ia do Stowarzyszenia firmy, funkcjonuj帷ej na rynku co najmniej 1 rok);
2.posiada 2 firmy rekomenduj帷e, b璠帷e Cz這nkami Stowarzyszenia;
3.a.gwarantuje jako嗆 wykonania zgodn z podstawowymi standardami wynikaj帷ymi z przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz normami i innymi obowi您uj帷ymi przepisami dotycz帷ymi realizacji rob鏒 budowlanych;
3.b.gwarantuje jako嗆 dostarczanych produkt闚 zgodn z podstawowymi standardami obowi您uj帷ymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym dopuszczenie do obrotu na jej obszarze;
4.przestrzega Kodeksu Pracy;
5.przestrzega przepis闚 i wymog闚 BHP;
6.posiada ubezpieczenia swoich pracownik闚 od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 oraz odpowiedzialno軼i cywilnej w zwi您ku z prowadzon dzia豉lno軼i wobec os鏏 trzecich;
7.dzia豉 zgodnie z liter prawa;
8.przestrzega zasad etyki handlowej i jest postrzegana przez kontrahent闚 w kategoriach rzetelno軼i i wiarygodno軼i.Przestrzeganie powy窺zych regu jest warunkiem przyst徙ienia i regulaminem cz這nkostwa w DAFA. Zobowi您anie do przestrzegania zasad wymienionych w p. od 3 do 8 zawiera podpisywana przez nowych cz這nk闚 Deklaracja Cz這nkowska.

WARUNKI REKRUTACJI

»Potencjalne firmy cz這nkowskie podlegaj procesowi weryfikacji, kt鏎y trwa 1 miesi帷.
»Organ opiniodawczy dla kandydat闚 tworz wszyscy Cz這nkowie DAFA.
»Firmy kandyduj帷e maj mo磧iwo嗆 zaprezentowania swojej dzia豉lno軼i na podstawie opisu.
»Opinie Cz這nk闚 DAFA o kandydatach przesy豉ne s poczt e-mail do Biura Stowarzyszenia.
»Nast瘼nie Zarz康 weryfikuje zebrane informacje i podejmuje decyzj o przyj璚iu b康 odrzuceniu danej kandydatury. W przypadku pozytywnej dla kandydata decyzji, wys豉ne s dokumenty akcesyjne. Jednocze郾ie Zarz康 zobowi您uje si do dyskrecji w zakresie zg豉szanych wzgl璠em kandydata opinii.
»

Wysoko嗆 rocznej sk豉dki cz這nkowskiej wynosi 3 000 PLN dla firm o profilu wykonawczym oraz produkcyjno - dostawczym. Firmy o profilu produkcyjno-dostawczym wnosz dodatkowo jednorazow warto嗆 dodan w postaci reklamy na stronie internetowej b康 sponsoringu dorocznego spotkania w wysoko軼i 10 000 PLN. Formu豉 ta nie dotyczy firm o profilu wykonawczym.
Wysoko嗆 sk豉dki w ramach Programu Otwartych Drzwi dedykowanego firmom o profilu wykonawczym wynosi 0z.

»Odmowa przyj璚ia musi by uzasadniona i poparta konkretn opini i jest wi捫帷a do czasu z這瞠nia wyja郾ie przez firm kandyduj帷.
»

Wydalenie ze Stowarzyszenia nast瘼uje na podstawie decyzji Zarz康u w przypadku ewidentnego naruszenia regulaminu cz這nkostwa przez firm zrzeszon.

POBIERZ FORMULARZ ZGΜSZENIOWY


cofnij  |  do g鏎y  |  drukuj